Från strategi till praktiskt genomförande

Att ha en väl genomtänkt marknadsstrategi som mynnar ut i en marknadsplan, där aktiviteter genomförs, följs upp och utvärderas ger er en bättre förutsättning att lyckas. Detta arbete kan jag hjälpa er med och se till att det anpassas efter era behov.

Om vi behöver ta in specialistkompetens tar jag rollen som beställare och kravställare gentemot vald leverantör. Ni ska känna er trygga med att endast ha en partner som kan er verksamhet och kan förmedla era behov.

"Jag tar rollen som beställare och kravställare"

Helen Nuevik

Exempel på tjänster som jag kan hjälpa till med

 • Marknadsplan
  Ta fram en överskådlig och lättanvänd marknadsplan som stödjer er affärsplan.

 • Aktivitetsplan
  En mer detaljerad plan för kommande aktiviteter under året såsom annonsering, utskick, event mm, som stödjer er.

 • Varumärke
  Att arbeta med sitt varumärke kräver långsiktighet. Jag hjälper er kartlägga nuläget, analysera, dra slutsatser och ta fram strategier för att hur ni ska uppnå dessa mål.

 • Tjänst- och produktpaketering
  Förtydliga företagets erbjudande genom en tydlig paketering av produkter och/eller tjänster.

 • Grafisk profil
  Framtagande av ny grafisk profil enligt företagets varumärkesplattform eller uppdatering/utveckling av redan befintlig profil.

 • Webb
  Utveckling av företagets befintliga hemsida eller framtagande av ny. Kommunikation, struktur och löpande uppdateringar.

 • SEO
  Framtagande av plan och genomförande för att optimera din hemsida med hjälp av sökmotoroptimering, adwords och relevant innehåll på din hemsida.

 • Sociala Medier
  Jag hjälper till med analys, strategi och innehåll. Upprättar konton och skapar relevant och intressant innehåll till utvald målgrupp. Läs mer»

 • Sponsring
  Framtagande av plan och koncept för sponsring som stödjer övrig marknadsföring.

 • Produktion - tryckt och digitalt material
  Produktionsledning vid framtagning av både tryckt och digitalt material.

 • Events/mässor
  Ta fram idéer, planera, genomföra och följa upp mässor och event.